جلسه معارفه پروژۀ جمع بندی ادبیات ۲۲ اسفندماه

جلسه معارفه پروژه جمع بندی ادبیات در تاریخ ۲۲ اسفند برگزار خواهد شد.اگر به راهنمایی احتیاج دارید به پشتیبانی تماس حاصل کنید.

برای ادامه دادن باید خرید کنی!

قبل از اینکه وارد دنیای جمعبندینو بشی پیشنهاد می کنم ویدیو آموزشی زیر رو ببینی اگر هم که نه دکمه بزن بریم رو بزن!