کنکور امسال با شرایط کرونایی

شرایط کرونا به وجود اماده دبیران جمع بندی نو را مجاب کرد که امسال پروژه جمع بندی به سبک کاملا متفاوتی برگزار شود .

برای ادامه دادن باید خرید کنی!

قبل از اینکه وارد دنیای جمعبندینو بشی پیشنهاد می کنم ویدیو آموزشی زیر رو ببینی اگر هم که نه دکمه بزن بریم رو بزن!