۲۷ ۱۲ ۱۳۹۹ اولین جلسه آنلاین فیزیک (زمان – لینک ورود به کلاس)

کلاس آنلاین در دو سکشن برگزار خواهد شد

سکشن ۱ : ۲۷ ۱۲ ۱۳۹۹ ساعت ۷:۴۵ الی ۱۰ صبح

سکشن ۲ : ۲۷ ۱۲ ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۷

لینک ورود به کلاس : کلیک کنید

راهنمای ورود به کلاس : پس کلیک بر روی لینک بالا به عنوان (مهمان) وارد کلاس شوید.

برای ادامه دادن باید خرید کنی!

قبل از اینکه وارد دنیای جمعبندینو بشی پیشنهاد می کنم ویدیو آموزشی زیر رو ببینی اگر هم که نه دکمه بزن بریم رو بزن!