فیلم های آرایه گروه ۹۹

درسنامه شماره ۱ آرایه:

درسنامه شماره ۲ آرایه:درسنامه شماره ۳ آرایه :

درسنامه شماره ۴ آرایه:درسنامه شماره ۵ آرایه:

درسنامه شماره ۶ آرایه :برای ادامه دادن باید خرید کنی!

قبل از اینکه وارد دنیای جمعبندینو بشی پیشنهاد می کنم ویدیو آموزشی زیر رو ببینی اگر هم که نه دکمه بزن بریم رو بزن!