با توجه به اینکه جمع بندی همراه با ویدیو های آفلاین خلاصه درس می باشد ، پروژه برای تمام دانش آموزان مقطع دوازدهم مناسب است مگر اینکه تا به الان یک کلمه هم درس نخوانده باشید.

ثبت نام تک درس

پروژه جمع بندی فیزیک

قیمت ۹۵۰ هزار تومان

پروژه جمع بندی ادبیات

قیمت ۷۰۰ هزار تومان

پروژه جمع بندی زیست

قیمت ۹۵۰ هزار تومان

ثبت نام به صورت پکیج (همراه با تخفیف)

هر سه پروژه

۹۰۰هزار تومان تخفیف

قیمت یک میلیون و هفتصد هزار تومان
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

فیزیک و ادبیات

۴۰۰ هزار تومان تخفیف

ارزش یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

زیست و ادبیات

۴۰۰ هزار تومان تخفیف

ارزش یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

زیست و فیزیک

۴۰۰ هزار تومان تخفیف

ارزش یک میلیون و پانصد هزار تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

برای ادامه دادن باید خرید کنی!

قبل از اینکه وارد دنیای جمعبندینو بشی پیشنهاد می کنم ویدیو آموزشی زیر رو ببینی اگر هم که نه دکمه بزن بریم رو بزن!