پکیج تاریخ ادبیات

با خرید این محصول چه محتوایی دریافت می کنید!؟ ۱) جزوه تاریخ ادبیات(یک جزوه رنگی کامل، از تمام نکات ریز و درشت تاریخ ادبیات پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم، نکات ترکیبی دستور، سوالات کنکور ۹۹، تغییرات کتاب ها، ضمیمه تست زمینه های حماسه و شاعرشناسی ابیات قلمروها!اینجا کاملترین مرجع تاریخ ادبیات کنکور رو …

پکیج تاریخ ادبیات ادامه »