نمونه تدریس های استاد محمد صادق ده بزرگی

رتبه های برتر

تعدادی از رتبه های  استاد محمد صادق ده بزرگی

برنامه راهبردی

محتواهای پروژه

نمونه تدریس های استاد محمد صادق ده بزرگی

نظرات دانش آموزان شرکت کننده در دوره

imanie [Recovered]-29

نظارت و پشتیبانی علمی

کلاس آنلاین

imanie [Recovered]-25

آزمون های آنلاین

imanie [Recovered]-30

برای ادامه دادن باید خرید کنی!

قبل از اینکه وارد دنیای جمعبندینو بشی پیشنهاد می کنم ویدیو آموزشی زیر رو ببینی اگر هم که نه دکمه بزن بریم رو بزن!