دورۀ آنلاین جمع بندی موضوعی فارسی کنکور

برای دومین بار در کشور

بخشی از دوره جمع بندی فارسیولانس را به صورت رایگان از طریق دکمه زیر تماشا کنید.

برنامۀ پیشنهادی جمعبندینو رو برای ۴۵ روز پایانی فارسیولانس حتما از طریق دکمه زیر دانلود کنید.

ادبیات جامع

فارسیولانس

شامل:

تمام محتواهای دوره های آرایه و دستور و قرابت.

زمان مورد نیاز برای جمع بندی: ۴۵ روز

توضیحات بیشتر
پیشنهاد ویژۀ جمعبندینو

آرایه و دستور

فارسیولانس

شامل:

بیش از هشت ساعت ویدیوی خلاصه درس موضوعی (در قالب آموزش و حل تست)

زمان مورد نیاز برای جمع بندی: ۱۵ روز

توضیحات بیشتر
آرایه و دستور

قرابت معنایی

فارسیولانس

شامل:

بیش از ۵ ساعت کلاس آموزشی ضبط شده

زمان مورد نیاز برای جمع بندی: ۱۵ روز

توضیحات بیشتر
قرابت معنایی

ادبیات جامع

۴۴۸۰۰۰ تومان

۷۰۰ هزار تومان

آرایه و دستور

۲۹۸۰۰۰ تومان

۳۵۰ هزار تومان

قرابت معنایی

۱۹۸۰۰۰ تومان

۲۵۰ هزار تومان

نمونه تدریس های دکتر علیرضا جعفری

برای ادامه دادن باید خرید کنی!

قبل از اینکه وارد دنیای جمعبندینو بشی پیشنهاد می کنم ویدیو آموزشی زیر رو ببینی اگر هم که نه دکمه بزن بریم رو بزن!