پروژۀ جمع بندی ادبیات دکتر علیرضا جعفری

نمونه تدریس های دکتر علیرضا جعفری

معرفی رتبه های برتر کنکور سراسری دکتر علیرضا جعفری

برنامه راهبردی

imanie [Recovered]-24
imanie-[Recovered]

محتواهای پروژه

کلاس آنلاین

imanie [Recovered]-25
imanie [Recovered]-29

نظارت و پشتیبانی علمی

آزمون های آنلاین

imanie [Recovered]-30

خرید و شرکت در دوره جمعبندی ادبیات

برای ادامه دادن باید خرید کنی!

قبل از اینکه وارد دنیای جمعبندینو بشی پیشنهاد می کنم ویدیو آموزشی زیر رو ببینی اگر هم که نه دکمه بزن بریم رو بزن!