دانش آموزانی که قبلا در پروژه جمعبندی ثبت نام کردند می توانند در بخش (فهرست دوره) به آزمون ها دسترسی داشته باشند.

دسترسی کسانی که فقط آزمون های اخر بازی ثبت نام کرده اند ...

الان دیگه اخر بازیه!!!

فقط یک ماه سرنوشت ساز تا کنکور ۱۴۰۰ مونده!
این روزها آزمون تالیفی خوب و استاندارد حکم غنیمت رو داره و اینجا، یعنی جمعبندینو، خزانه اصلی غنیمت هاست!
پس تا دیر نشده دریاب!
توی سه درس ادبیات (هشت آزمون)، فیزیک (شش آزمون) و زیست (شش آزمون) میتونی کلی سوال تالیفی ببینی که پیش بینی بهترین استادها از کنکور پیش رو هستند!
تحلیل تصویری آزمون ها هم که مهمترین ابزار تو هست برای جمع بندی روزهای پایانی!
مدیریت زمانت رو با بهترین سوال ها تمرین کن؛ فقط اینجا، یعنی جمعبندینو!

آخرِ بازی

هشت آزمون جامع شبیه ساز ادبیات کنکور

شش آزمون جامع شبیه ساز زیست کنکور

شش آزمون جامع شبیه ساز فیزیک کنکور

آخرِ بازی

هشت آزمون جامع شبیه ساز ادبیات کنکور

طراحی و تالیفِ دکتر علیرضا جعفری

به همراه تحلیل تصویری

تقویم برگزاری آزمون های جامع ادبیات

آخرِ بازی

شش آزمون جامع شبیه ساز زیست کنکور

طراحی و تالیفِ استاد محمد صادق ده بزرگی

به همراه تحلیل تصویری

تقویم برگزاری آزمون های جامع زیست

آخرِ بازی

شش آزمون جامع شبیه ساز فیزیک کنکور

طراحی و تالیفِ مهندس علیرضا ایمانیه

به همراه تحلیل تصویری

تقویم برگزاری آزمون های جامع فیزیک

برای ادامه دادن باید خرید کنی!

قبل از اینکه وارد دنیای جمعبندینو بشی پیشنهاد می کنم ویدیو آموزشی زیر رو ببینی اگر هم که نه دکمه بزن بریم رو بزن!