شروع پروژه ها از ۲۳ اسفند

کلاس های ادبیات ، فیزیک و زیست آغاز شد.